CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỨC MINH

DUC MINH TECHNOLOGY COMPANY

Công ty Cp công nghệ Đức Minh được thành lập từ năm 2005, qua quá trình xây dựng và phát triển công ty đã có bề dày kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực phát triển phần mềm, cung cấp các giải pháp hệ thống thông tin, hệ thống phần mềm quản lý trong các lĩnh vực quản lý hành chính, quản lý thư viện điện tử, giải pháp thư viện số, số hóa các nguồn thông tin tích hợp